Królewska Gwardia Baridasu
Tymczasowa Strona Królewskiej Gwardii Baridasu

Oddziały Gwardii

Gwardia dzieli się na dwa posterunki:
- Posterunek w Almerze nr. 1 którego namiestnikiem jest Władysław von Vincis,
- Posterunek w Almerze nr. 2 który obecnie nie ma namiestnika,
Posterunek w Almerze nr. 1 składa się z:
- Wydziału Prewencyjno-Drogowego nr. 1
- Zoorganizowanego Oddziału Gwardii Baridasu imienia Piotra Mikołaja (ZOGB)
- Oddziału Specjalnego do Spraw Kryminalno-Terenowych kryptonim "X" (OSX) nad którym nadzór sprawuje osobiście gen. kom. Władysław von Vincis.
Posterunek w Almerze nr. 2 składa się z :
- Wydziału Prewencyjno-Drogowego nr. 2
- Zoorganizowanego Oddziału Gwardii Baridasu imienia Mikołaja II Jana (ZOGB)
- Oddziału Specjalnego do Spraw Kryminalno-Terenowych kryptonim "Y" (OSY)


Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

mm